Saksofon – 180 aastat vana! Kas seda on palju või vähe? Ilmselge on, et see on paljude kuulajate ja eriti džässisõprade lemmikpill. Öeldakse, et saksofon on instrument, mis suudab kõige täpsemini edasi anda inimhääle sarnast soojust ja hellust ning seda tänu ühele inimesele – Adolphe Saxile. Huvitav on asjaolu, et Sax esitas oma elu jooksul patendiametitele veel umbes 50 patenti ja sertifikaati. Ja ometi ei olnud tema peamine leiutis inspireeritud kahuritest, vaid muusadest: jõudnud 1836. aastal Pariisi, huvitus Sax eelseisvast kohalike sõjaväeorkestrite reformist ja mõistis, et tema leiutatud võimas puhkpill sobiks imehästi nii paraadidele kui ka sõtta. Esimest sellist muusikariista, milles Sax ühendas klarneti lesthuulikuga kitsenenud toru, oboe klappmehhanismi ja bassklarneti kontuuriga, esitleti 1841. aastal Brüsselis toimunud tööstusnäitusel.

 

Саксофон – ему 180 лет! Много это или мало? Но очевидно то, что это- один из любимых  инструментов у многих слушателей, а особенно у любителей джаза. Говорят, что саксофон – инструмент, способный ближе всего передать теплоту и нежность, схожую с человеческим голосом- все это благодаря одному человеку – Адольфу Саксу. Интересно, что в течение жизни Сакс подал в патентные бюро еще около 50 патентов и сертификатов. И все же главное его изобретение было вдохновлено не пушками, но музами: приехав в 1836 году в Париж, Сакс заинтересовался грядущей реформой в местных военных оркестрах и понял, что мощный духовой инструмент, который он разрабатывал, окажется как нельзя более кстати и в парадах, и на войне. Первый такой инструмент, в котором Сакс соединил коническую трубку с тростью кларнета, клапанным механизмом гобоя и очертаниями бас-кларнета, был представлен на промышленной выставке 1841 года в Брюсселе.

 

Saxophone is 180 years old! Is it much or little? Anyway, this is one of the favourite instruments for many, especially for jazz lovers. They say, that of all musical instruments saxophone most accurately delivers the warmth and tenderness of the human voice, and this is thanks to one person, Adolphe Sax. Interesting enough, in the course of his life Sax filed about 50 patents and certificates to patent offices. And still his main invention was motivated by Muses, not guns: in 1836 Sax came to Paris and got interested in the upcoming reforms of the local military bands; he understood that the powerful wind instrument that he was developing would be most suitable for wars and parades. In 1841, in Brussels, at the industrial exhibition he presented his first instrument where he combined a conical tube with the clarinet pipe, oboe valve mechanism, and bass clarinet shape.