Tikud – meile võib tunduda, et need on alati olemas olnud, kuid tegelikult leiutati need alles 195 aastat tagasi ning massilise kasutuselevõtuni läks veel aastaid. Kuidas inimesed küll enne tikkude leiutamist tuld läitsid? Esimene inimeste omandatud tule süütamise meetod oli ühe puidutüki hõõrumine teise vastu. Hiljem leiutati tulekivi, mis toimis põhimõttel kivi vastu kivi või metall vastu metalli. Löögisädemeid andsid ennekõike mineraal püriit, mis sai sellest oma nime, ja ränikivi. Tule süütamiseks päikesekiirte abil olid kasutusel läätsed. Selleks, et süüdata uuesti lõke või ahi või läita küünal, oli vaja, et hõõgumine muutuks põlemiseks, mida on üsna keeruline saavutada. Selleks tarvitati väävlitikke – need olid sulatatud ja tahkestunud väävli sisse kastetud pirrud. Tavaliselt jäeti ahju alati hõõguvad söed. Neid võis laenata ka naabritelt. Õlilambi sees ikoonide all oli võimalik kasutada ka pidevalt põlevat tuld.

 

Спички – нам кажется, что они были всегда, но нет 195 лет назад только изобрели их, а до массового использования прошли годы. Как же до спичек люди зажигали огонь? Первым способом зажигания огня, освоенным людьми, было добывание огня трением одним куском дерева о другой. Позднее были изобретены огнива, действующие по принципу удара камня о камень или металла о металл. Искры при ударе давал, в частности, минерал пирит, откуда и происходит его название, а также кремень. Для зажигания огня с помощью солнечных лучей применялись линзы.Чтобы разжечь костёр или печь, зажечь свечу, требовалось превратить тление в горение, что достаточно трудно. Для этого применяли серники (серные спички) — лучинки, обмакнутые в расплавленную, а потом затвердевшую серу. Обычно в печи всегда оставляли тлеющие угли. Их также можно было попросить у соседей. Можно также было использовать негасимый огонь в масляной лампадке под иконой.

 

Matches – we think that matches were always, but no, they were invented only 195 years ago, and it took years before the mass usage began. How did people make fire before? People first made fire by rubbing one piece of wood against another. Later they invented fire steel, striking stone against stone or metal against metal. In particular, the mineral named pyrites produced sparks – that is how it got the name – and firestone. To make fire with solar rays, people used lenses. You had to make fire out of glow to set fire in fireplace or oven, kindle a candle, and this was rather difficult. This was made with sulphur matches – thin splits, soaked in melted and later hardened sulphur. It was a common practice to keep live coal in the oven. You could also borrow it from your neighbours. Or you could keep a permanent fire in an oil lamp under icon.