Stopper – kui vaja, kasutame sellist rakendust telefonis, kuid tuleb meeles pidada, et enne mobiiltelefonide ajastut kasutas inimkond aja täpseks mõõtmiseks mehaanilist stopperit. Inimene tunneb kella juba ammusest ajast. Alguses täitis ajanäitaja rolli päike, seejärel vesi, liiv ja koguni tuli. Kuid selliste mõõtmiste puhul ei saanud rääkida erilisest täpsusest. Selline mõõtmine võis anda vea mõnest minutist kuni poole tunnini. Mehaaniliste kellade tulekuga on olukord mõnevõrra paranenud. Esiteks sai võimalikuks kellaaja määramine minuti täpsusega, sekundiosuti ilmumisega sekundi täpsusega. Kuid ikkagi oli sellisest kellast päris stopperini veel pikk tee. Näiteks ei saanud säärast kella suvalisel hetkel peatada või käivitada. Ka mõõtmistäpsus ei olnud veel kaugeltki ideaalne. Esimesi päris stoppereid mainitakse 17. sajandi lõpus ja 18. sajandi alguses. Niipalju kui on võimalik järeldada, olid need peaaegu samasugused seadmed, nagu kasutati kuni 20. sajandi keskpaigani, see tähendab mehaanilised stopperid.

 

Секундомер – если нам надо используем такую функцию в телефоне, но надо понимать, что до эры мобильных телефонов человечество для точного измерения времени использовало механический секундомер. Часы известны человеку издавна. Сначала их роль играло солнце, потом вода, песок, даже огонь. Но ни о какой точности таких измерений говорить не приходилось. Такие измерения давали погрешность от нескольких минут до получаса. Ситуация несколько исправляется с появлением механических часов. Сначала появилась возможность узнавать время с точностью до минуты, с появлением секундной стрелки — до секунды. Но все равно таким часам было далеко до настоящего секундомера. Их, к примеру, нельзя было остановить и запустить в произвольный момент. И точность измерений была далека от идеала. Упоминания о первых «настоящих» секундомерах появляются в конце 17 начале 18 веков. На сколько можно судить, это были практически такие же приборы, что использовались до середины XX века, то есть механические секундомеры.

 

Stopwatch – we use the smartphone function when we need it, but we should remember that before the age of mobile phones, the humankind used a mechanical stopwatch for accurate time measuring. The man has been using a clock for a long time. First, we measured time with the Sun, later with water, sand, and even fire. But there was no accuracy in these measurements. The tolerance was from several minutes to half an hour. The situation somehow improved when mechanical clock appeared. First, we could know the time to the minute, and when the second hand was added – to the second. But the real stopwatch was still far away. For example, you could not start and stop the clock arbitrarily. And the measurements were far from ideal precision. First “actual” stopwatch was mentioned in the late XVII – early XVIII centuries. As far as we can judge, these were almost the same devices that were still in use in the middle of the XX century – mechanical stopwatch.