Helihark on instrument kindla helikõrguse määramiseks ja taasesitamiseks, teisisõnu kammertoon. Praktikas kasutatakse seda muusikariistade häälestamiseks ja koorilauljate jt häälestumiseks ning see toimib helikõrguse standardina. On olemas mehaanilisi, akustilisi ja elektroonilisi heliharke. 310 aastat tagasi, täpsemini 1711. aastal, leiutas Inglismaa kuninganna õukonna trompetimängija John Shore lihtsa, kaheharulise metallist kahvli sarnase eseme, mis on vajalik kõigile muusikutele ja muusikariistade häälestajatele. Seda „kahvlit“ hakati nimetama helihargiks. Sümfooniaorkestrid kasutavad tänapäeval harva heliharki. Aga kui orkestriga mängib tiibklaver, siis on kõik orkestri instrumendid juba selle järgi häälestatud ja enne kontserti peaks klaver olema helihargi järgi korralikult häälestatud.

 

Камерто́н –  это  инструмент для фиксации и воспроизведения эталонной высоты звука, которая также называется словом «камертон». В жизни он  применяется для настройки музыкальных инструментов, хористов и др.и служит эталоном высоты.  Существуют механические, акустические и электронные камертоны. 310 лет тому назад, а именно  1711 году придворный трубач английской королевы Джон Шор изобрёл необходимый всем музыкантам и настройщикам музыкальных инструментов нехитрый предмет, похожий на металлическую вилочку с двумя зубцами. Эта «вилочка» была названа камертоном. В наши дни симфонические оркестры редко пользуются камертоном. Но если с оркестром играет рояль, то все инструменты оркестра настраивают уже по нему, а рояль перед концертом должен быть хорошо настроен по камертону.

 

Tuning fork is an instrument to set and reproduce a reference pitch of the sound, which is called “pitch”. In real life, the tuning fork is used to tune musical instruments, set the pitch for choirs, etc. and generally serves as a source of reference pitch. There are mechanical, acoustic, and electronic tuning forks. John Shore, a court trumpeter of the Queen of England, invented this simple instrument, that looks like a two-teeth metal fork, 310 years ago, in 1711. Now the tuning fork is indispensable for all musicians and musical instrument tuners. This fork got the name of “tuning fork”. Today symphonic orchestras rarely use the tuning fork. Though, if a grand piano plays with the orchestra, then all the orchestra instruments shall be tuned to the grand piano, which in turn, shall be well-tuned to the tuning fork before the concert.