1) Kui vanalt võib lapse laagrisse saata?

1.1. Lastelaagrite korraldamist reguleeriva seaduse järgi alates 7. eluaastast.

1.2. Tegelikkuses oleneb vanus sellest, mida vanem

taotleb. Väiksemad lapsed (7–9-aastased) saadetakse laagrisse sageli seepärast,

et nad viibiksid järelevalve all, kui vanemad töötavad. On hea, kui vanemad

selgitavad lapsele, kuhu ta sõidab, mida õpib jne. Muidu on laps

kogu aeg mures ja ootab, millal vanemad talle järele tulevad.

Selline laps ei tule enam teist korda laagrisse.

 

2) Kuidas hinnata, kas laps on psühholoogiliselt valmis laagrisse minema (vanematest eemal viibima)?

Seda oskab küll ainult VANEM öelda, kuna üksnes tema teab, missugused on tema lapse eripärad, võimed ning suhtlemise ja enese eest hoolitsemise oskused. Keegi teine seda öelda ei saa. Juhul kui vanem seab lapsele ülesandeks õppida enda eest hoolitsema ja eakaaslastega suhtlema, siis võib laagris viibimisest kasu olla, kuid vanemad peavad olema teinud kodus palju eeltööd.

 

3) Mida peetakse silmas laagrisse minekuks valmisoleku all (igapäevase enese eest hoolitsemise oskused, uues kollektiivis kohanemise võime)?

Valmisolek laagrisse minna tähendab lapse soovi eakaaslastega suhelda ja uusi sõpru leida. See on väga individuaalne, millises vanuses niisugune soov tekib. Umbes 90% lastel sellist soovi peaaegu ei tekigi, kuna nad suhtlevad põhiliselt internetis ega tunne inimestega suhtlemise järele vajadust – siinkohal peaksid vanemad sekkuma ja selgitama, kui tore on mängida koos sõpradega eri mänge (mõelge oma lapsepõlvekogemustele õues, laagris). Tänapäeva lapsed peaaegu ei mängigi enam õues ja kuna koolis pannakse rõhku peamiselt õppimisele, siis ei oskagi nad suhelda ega koos mängida. Sageli kuuleb laagris selliste laste suust järgmist: „MINA EI MÄNGI MITTE MIDAGI, MULLE SEE EI MEELDI, SIIN ON NÕME – ARVUTIT POLE.” Sellest pole lugu! MEIE laagri personal on harjunud sellistes tingimustes töötama. Meie ajame ikka oma rida edasi ega kavatse laagrit arvutitega varustada – põhirõhk on programmil, mis keskendub ühismängudele värskes õhus.

 

4) Kuidas valida vahetust, kuidas aidata lapsel orienteeruda jne?

4.1. Laagri valimisel võiks lähtuda järgnevast. Eesti lastelaagrite seaduse järgi on laagreid kahte liiki: 1) konkreetse ülesandega (nt keeleõpe, turism jne) PROJEKTILAAGER – sellisel laagril puudub litsents, kuid kõigil töötajatel (direktor, kasvatajad) peab olema laagris töötamiseks tunnistus; 2) LITSENTSITUD LAAGER (neid on Eestis 25) – sellisel laagril peab olema litsents, kõigil töötajatel tunnistus ja iga vahetuse kohta teemakohane laagriprogramm. Vanemal, kes sai laagrituusiku, on õigus nõuda näha kõiki eelmainitud dokumente.

4.2. Vahetuse valimine oleneb vanemast ja lapsest. Laagritel on oma veebisaidid, kus on avalikustatud kogu teave vahetuse programmi kohta.

 

5) Kuidas vanemad saavad last aidata (missugused vaktsiinid tuleb teha ja millal, millest peab lapsele kindlasti rääkima, kas vanemad peaksid ise millestki teadlikud olema)?

5.1. Vaktsineerida võiks entsefaliidi vastu (perearst teeb) veebruarist kuni aprillini – see ei ole kohustuslik, aga soovitatav.

5.2. Juhul kui peate veel millelegi tähelepanu juhtima, siis tehke seda tuusiku ostmisel TINGIMATA. Meie laagris antakse vanematele ankeet, kuhu nad saavad kirja panna kõik, millele tuleb nende lapsega tegeledes tähelepanu pöörata. Laagriks valmistumisel tuleb lapsele KINDLASTI selgitada, kuhu ta sõidab, kuidas peab teiste lastega suhtlema ja kelle poole saab murega pöörduda (kasvataja).

 

6) Raha, väärisesemed, mobiiltelefonid …

6.1. Asutus (= lastelaager) vastutab ÜKSNES nende asjade eest, mis on antud kasvataja kätte hoiule.

6.2. Peaaegu kõigis laagrites müüakse maiustusi ja karastusjooke, seepärast võite anda lapsele mingisuguse rahasumma kaasa, kuid väiksemate laste puhul (7–8-aastased) soovitame anda selle kasvataja kätte hoiule (vanemate lastega on niisugust kokkulepet keerulisem saavutada).

6.3. Mobiiltelefonid on laagrite nuhtlus, kuid midagi pole parata! Häda on selles, et lapsed tahavad võtta mobiiltelefoni kaasa nii randa kui ka metsa, aga kuna seal joostakse ja hüpatakse, siis võib telefon ära kaduda (selliseid juhtumeid on olnud). Teine mobiiltelefonidega seotud ebameeldivus – laps tülitses teistega või tal hakkas kuskilt valutama ja ta helistab loomulikult kohe emale, mitte ei räägi kasvataja või meedikuga. Ema on paanikas, aga laps oleks poole tunni pärast teistega ära leppinud või meditsiinitöötaja talle abi andnud … Seepärast soovitame – ärge andke lapsele väga kallist telefoni meie laagrisse kaasa ning suhelge temaga kindlal kellaajal, nt enne õhtusööki, mil kõik lapsed on juba kindlasti laagriplatsil tagasi ning tohivad mobiiltelefonid välja võtta ja vanematele teada anda, kuidas neil läheb. Väikeste ja/või esimest korda elus laagris viibivate lastega on soovitatav suhelda kasvatajate kaudu, kuna ema häält kuuldes hakatakse sageli nutma.

 

7) Dokumendid

7.1. Pärast makse tegemist antakse/saadetakse vanematele meelespea, kus on kirjas vahetuse kuupäevad, väljasõidu koht, kaasavõetavad asjad ja laagri kontaktandmed.

7.2. Juhul kui tegemist on välismaalasega, siis on kindlasti vaja tervisekindlustust.

 

8) Rõivad, isiklikud asjad

Üldjuhul on meelespeas kõik kirjas, kuid kogemusest võib öelda, et sageli tekib puudus SOKKIDEST JA ALUSPESUST, mida tuleb TINGIMATA pakkida kaasa igaks vahetuse päevaks (eriti kehtib see väikeste laste kohta). Juhul kui laps sõidab laagrisse juunis, siis ei tee paha panna kaasa ka kummikud. Samuti on oluline peakate – seda on vaja nii kuuma kui ka külma ilmaga ja metsas.

 

9) Kuidas vanemad peaksid käituma, kui laps viibib laagris?

9.1. Helistage lapsele, kuid kindlal kellaajal.

9.2. Väiksemate lastega on soovitatav pidada sidet kasvatajate kaudu.

9.3. Tulge vanemate külastuspäeval õigeks ajaks kohale, sest tavaliselt on lapsed valmistanud ette kontserdikava ja KÕIK lapsed soovivad, et vanemad näeksid nende esinemist. Juhul kui te ei saa külla sõita, siis teatage sellest KINDLASTI kasvatajale. Siis saavad laagritöötajad lapsele selgitada, et tema juurde ei tulda ja et temaga tegeletakse sel päeval individuaalprogrammi alusel.

10) Mida peaks teadma delikaatsetest olukordadest?

Vanem peab õpetama lapsele, et mistahes murega võib pöörduda kasvataja või laagrijuhi poole – nemad saavad teda ALATI aidata. Selleks et kasvataja leiaks lapsega tema lühikese laagris viibimise aja jooksul ühise keele, rääkige oma lapsest võimalikult PALJU (iseloom, harjumused, harrastused jne).

 

11) Kas midagi olulist jäi tähelepanuta?

Ei jäänud! Tahan panna vanematele südamele – ärge keelake lapsele mänguderohket lapsepõlve ja suhtlust, laager on selleks hea võimalus! Kui vanemale on oluline, mida laps sõi ja kuidas magas, siis lapsele on kõige tähtsam, et ta leidis endale sõpru ning sai laagris ilma ema-isa abita hakkama. Lapsed vaatavad laagrile hoopis teise pilguga! Nõuanne vanematele – meenutage, millised te ise lapsena olite.

Soovin teie lapsele meeldivat ja sisukat puhkust!
Irina Djatšenko
Vihasoo lastelaagri direktor

 

2019 hooaeg

KEVADVAHETUS
AJAVAHEMIK: 21.04 – 25.04
VANUS: 12 – 15 aastat
HIKIRJELDUS: Selle vahetuse omapärasus on selles, et tavaliselt saame luua koduse ja hubase atmosfööri,see on väga oodatud koolivaheaeg.

1 vahetus

AJAVAHEMIK: 14.06-21.06
NIMETUS : MÄNGUHUVILISTE VAHETUS
VANUS: 7-15 aastat
LÜHIKIRJELDUS: Mäng ja mängimine on laste lemmiktegevus. Selles vahetuses me õpime  mängima erinevaid mänge: mõttemängud, maastikumängud, meeskonnamängud, strateegilised mängud jne. Saame teada ja mängime neid mänge, mis olid 100 aastat tagasi populaarsed laste seas.

2 vahetus

AJAVAHEMIK: 22.06 – 29.06
NIMETUS: Käsitöölaste linn
VANUS: 7-15 aastat
LÜHIKIRJELDUS: 8 päeva jooksus linnas hakkavad töötama käsitöökojad, kus lapsed saavad õppida praktiliselt oma kätega erinevaid asju tegema. Lapsed õpivad hindama tööd ja töö tegijat. Õpib väärtustada ja hoida rahvuskultuuri. Saame teada, missugused käsitöötegevused olid populaarsed 100 aastat tagasi.

 

3 vahetus

AJAVAHEMIK: 30.06- 07.07
NIMETUS: SPORDIHUVILISTE VAHETUS
VANUS: 7-15 aastat
LÜHIKIRJELDUS: 2018.aastal on jalgpalli MM, seetõttu ka meie spordihuviliste vahetus on pühendatud sellele spordialale. Ma vaatame võistlusi ja elame kaasa, tutvume jalgpalli klubidega Eestis, kohtume erinevate klubide  jalpallurite ja treeneritega, mängime nendega koos jalgpalli.

4 vahetus

AJAVAHEMIK: 8.07-15.07
VANUS: 12-16 aastat
NIMETUS : Start UP – tee samm ette!
LÜHIKIRJELDUS: mis on ideede genireerimine ja rakendamine, kuidas koostada äriprojekti, kuidas leida selleks toetust ja teha nähtavaks? Selgitame enda jaoks mida tähendavad sellised terminid nagu turundus ja juhtimine? Praktikas proovime oma ideid reklaamida, edasi lükata ja korraldada PR-kampaaniat. Oootame särtsakaid noori, kes on valmis kaasa lüüa ja oma julgeid ideid realiseerida.

5 vahetus

AJAVAHEMIK:
16.07 -21.07
22.07 – 27.07
VANUS: 7-15 aastat
NIMETUS: Teatriliine vahetus
LÜHIKIRJELDUS: Teatrihuviliste vahetus on traditsiooniline vahetus. Etendusele kutsume külaelanikke, lapsevanemaid ja sõpru.

6 vahetus

AJAVAHEMIK:
28.07-2.08
3.08 – 8.08
VANUS : 7-15 aastat
NIMETUS: ECOtrekking
LÜHIKIRJELDUS: Vihasoo püsilaager asub Tammispea külas, Kuusalu vallas Lahemaa rahvuspargis. Lahemaa rahvuspark on loodud Põhja-Eestile iseloomuliku looduse ja kultuuripärandi, sealhulgas ökosüsteemide, bioloogilise mitmekesisuse, maastike, rahvuskultuuri ning alalhoidliku looduskasutuse säilitamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks. Just sellega me tegeleme selles vahetuses: käime matkal, uurime metsi ja soid. EV 100-ks aastaks käime koos läbi 100 km matkaradasid.

 

7 vahetus

AJAVAHEMIK:
9.08 – 14.08
15.08 – 20.08
VANUS: 7-15 aastat
NIMETUS:  Kõigist parem!
LÜHIKIRJELDUS: Vahetuse põhimõtteks on tekitada  lastes huvi  tantsu, laulu ja enesearendamise vastu ning hoida tasakaalus laste loomulik eneseväljendusrõõm. Kuna suunaks on iga lapse tegevushuvi hoidmine, pakub vahetuse kava võimalust osaleda  kontsertides, mida korraldame laagris.Osalemise eest iga laps saab medali, kus on kirjas “kõigist parem!”

Väljundi pakkumiseks, stiimuli lisamiseks, ühistunde loomiseks, laste kergemaks sisseelamiseks ja nende omavaheliste kontaktide tugevdamiseks korraldame laagris ka palju erinevaid ühisüritusi.

Vahetuse lõpuks valmib alati väike kontsert,kuhu kutsume lapsevanemaid.

8 vahetus

AJAVAHEMIK: 21.08 – 28.08
VANUS: 12-16 aastat
NIMETUS: NOORED JA JULGED
LÜHIKIRJELDUS: See on stiilikas, moodne noortevahetus. Vahetuse kava annab hea võimaluse õppida tundma teisi kultuure, kuna laagrisse kutsume vabatahtlikud  noori teistest riikidest. Me hakkame tegelema  nende teemadega, mis on noorte jaoks olulised.  Noortevahetuse korraldamine annab noortele suhtlemise kogemuse, avardab maailmavaadet, võimaldab luua koostöö- ja sõprussuhteid teistest rahvustest noortega. Noortevahetuste laiem eesmärk on edendada kultuuridevahelist suhtlust ning mõistmist ja austust erinevate rahvuste vahel.

9 vahetus

AJAVAHEMIK: 13.09-15.09
NIMETUS: TÄISKASVANUTE VAHETUS 18+
LÜHIKIRJELDUS: Juba 7.korda kutsume täiskasvanuid argasi kaasa lüüa laagri elus. Kindlasti kõik toimub nagu ikka laagrielus: hommikuvõimlemine, huvitegevus, lõkkeõhtud, laulud kitarri saatel ja disco.

10 vahetus

AJAVAHEMIK : 20.10 – 24.10
VANUS: 12-16 aastat
NIMETUS: SÜGISESED NOORTEPÄEVAD
LÜHIKIRJELDUS: selle vahetuse omapärasus on selles, et tavaliselt saame luua koduse ja hubase atmosfööri,see on väga oodatud koolivaheaeg, kus kohtuvad kõik need kes puhkasid suvel, on juba aastate jooksul tekkinud selle vahetuse traditsioonid.Teeme kokkuvõtte möödunud suvest, koostame plaane järgmiseks suveks.